Wil jij ondersteuning bij het realiseren van jouw doelen?

Omdat het jou niet alleen lukt of het te veel moeite kost om je mooie ideeën in concrete actie om te zetten? Ik help je graag verder!

Wat is excellentie?

Streven naar excellentie is belangrijk als professional in elke branche en het is cruciaal voor leidinggevenden. Excellentie houdt in proberen kwaliteit te leveren in alles wat je doet. Heb jij deze attitude? Dan scheid jij je snel van de rest want je boekt grote vooruitgang op je werk, je branche en privé.

Excellentie gaat over het hebben van een positieve attitude, een bereidheid om hard te werken om doelen te bereiken, trots zijn op je eigen werk en een verlangen om je best te doen. Goed om kunnen gaan met fouten en daarvan willen leren.

Excellentie is daarom meer dan een mindset, maar een attitude. Atttitude At Work kan jou ondersteunen om die excellentie te bereiken!

Wat is attitude?

Een attitude is de houding die je hebt ten opzichte van een persoon, organisatie of onderwerp. Een attitude is dus een innerlijke houding, die gevormd is door kennis of ervaring. Jouw attitude heeft invloed op jouw gedachten, je handelingen en bepaalt uiteindelijk jouw gedrag.

Een attitude kan positief, negatief of neutraal zijn. Een leidinggevende kan bijvoorbeeld een positieve attitude hebben ten opzichte van zijn teamleden, of werknemers kunnen een negatieve attitude hebben naar het bedrijf toe. In het bedrijfsleven gaat het naast het verwerven van kennis en vaardigheden juist daarom ook om het ontwikkelen van de juiste attitudes bij de werknemers.

Het is bewezen dat mensen door de juiste attitude veel problemen kunnen overwinnen. Dit gebeurt als je focust op een positieve attitude waardoor je de dingen in het juiste perspectief ziet. Er zijn stappenplannen beschikbaar om deze manier van zelfmotivatie te ondersteunen. 

4 tips om te werken aan je attitude

Waarom is een professionele attitude op het werk zo belangrijk? En hoe kan je eraan werken? Ik geef je alvast 4 concrete tips.

 

#1 Houding belangrijker dan technische kennis en vaardigheden

Veel werkgevers vinden een positieve attitude belangrijker dan technische kennis en vaardigheden. Je houding zegt immers iets over hoe je omgaat met anderen en over je professionaliteit. Een positieve, professionele houding beïnvloedt je reputatie bij klanten, leveranciers en collega’s, en bepaalt de manier waarop mensen op jou reageren. Met andere woorden: een positieve attitude is goed voor jezelf en je omgeving.

 

#2 Wees je bewust van hoe jij je gedraagt

‘Vaardigheden kan je leren’ is de redenering van veel werkgevers, en een positieve houding is aangeboren. Maar klopt dat wel? Je persoonlijkheid mag dan voor een groot deel bepalen hoe je je in een bepaalde situatie gedraagt, maar jij kan je gedrag zelf altijd bijsturen. De eerste stap is daarbij dat je je bewust bent van hoe jij je gedraagt in jouw bedrijf en op de werkvloer en hoe dat overkomt bij je collega’s.

#3 Werk aan ergernissen op de werkvloer

Naast technische problemen, een te koude of te warme werkomgeving of een slechte planning, zijn het vooral de mensen met wie we samenwerken die ons irriteren en voor stress zorgen. Denk aan afspraken niet nakomen, te laat komen, instructies verkeerd begrijpen, geen terugkoppeling, overbodige e-mails versturen, roddelen en mensen die zich mengen in allerlei politieke spelletjes. Het niet houden aan (gedrags)regels en procedures tast het vertrouwen in de organisatie aan. Herken jij dit? Dan is het tijd om er iets aan te doen!

#4 Gedraag je zoals je van anderen verwacht 

Het geheim van een professionele attitude? Het komt erop neer dat jij je gedraagt zoals je van anderen verwacht dat ze zich gedragen. Wees eerlijk en vriendelijk, ga respectvol om met collega’s, klanten en leveranciers en aanvaard feedback op een volwassen manier. En een eenvoudige maar zéér efficiënte tip: glimlach.