Veiligheidscultuur

Veiligheidscultuur verbetertraject

De huidige veiligheidstrainingen hebben hun grens bereikt om een daling in het aantal arbeidsongevallen te bewerkstelligen. Het aantal ongevallen daalt al jaren niet meer, erger nog het aantal stijgt! Om een vermindering van het aantal ongevallen en incidenten te bereiken dient het veiligheidsgedrag van de individuele medewerker beïnvloed te worden. Daarbij vervult de direct leidinggevende een sleutelrol. Door het trainen en coachen van de juiste attitude van de medewerker zal een significante daling van het aantal ongevallen optreden.

 

Wat levert een goede veiligheidscultuur op?

 • Daling van het aantal ongevallen en incidenten
 • Daling van het ziekteverzuim
 • Minder schades en derving en afkeur
 • Bevordert vertrouwen tussen management en werkvloer
 • Bevordert de betrokkenheid en de productiviteit
 • Bevordert veiligheidsbesef
 • Leidt tot meer openheid
 • Een lerende opstelling
 • Toename van wederzijds vertrouwen
 • Toename van aanspreekbaarheid
 • Toenemend geïnformeerd zijn op diverse lagen over risico’s, incidenten en veiligheidsaanpak

Om een proactieve veiligheidscultuur te creeëren, is een gemeenschappelijke visie en inspanning van iedereen binnen een organisatie vereist. Er is overtuigend wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat de manier waarop het management tegen veiligheid aankijkt de belangrijkste factor is die bepalend is voor de veiligheidsprestaties. Uit onderzoek blijkt ook dat bedrijven met de laagste verzuimcijfers het hoogste niveau van managementbetrokkenheid en werknemersbetrokkenheid hebben.

Om die reden is de focus van Attitude At Work gericht op het gezamenlijk creëeren van een visie en het verbeteren van leiderschap bij het veranderen, ondersteunen en behouden van een proactieve veiligheidscultuur. Het bezitten van de juiste attitude, communicatieve- en leiderschapsvaardigheden en technieken is een belangrijke voorwaarde om de veiligheidscultuur te verbeteren.

De leidinggevende

Het is essentieel dat de managers en leidinggevenden zichtbaar en betrokken zijn.

 • De tijd nemen om zichtbaar op de werkvloer te zijn
 • Complimenten en erkenning geven aan werknemers die veilig werken
 • Werknemers aanmoedigen om onveilige situaties en verbeterpunten te melden
 • Medewerking verlenen in materialen, middelen en tijd die nodig is om een verbetering door te voeren

”Wij willen een veiligheidscultuur waarin veilig gedrag en communicatie over veiligheid en risico’s tot de bedrijfsvoering behoort.”

Bent je klaar voor een cultuurverbeter traject?

Hieronder staan enkele belangrijke vragen die antwoord geven op de vraag of jouw bedrijf toe is aan een proactieve veiligheidscultuur verbetertraject. Wanneer je minimaal vier keer met ‘ja’ kunt antwoorden dan is jouw organisatie klaar om een veiligheidscultuur verbetertraject. Met het aangaan van dit traject weet je zeker dat je grote progressie gaat boeken op het gebied van jouw veiligheidsprestaties.

 • Zijn de meeste ongevallen en incidenten veroorzaakt door het gedrag van de medewerkers?
 • Willen de leidinggevenden en managers het huidige aantal ongevallen en incidenten verminderen?
 • Staan de managers en leidinggevenden open voor meer betrokkenheid van de werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en kwaliteit?
 • Vertrouwen managers, leidinggevenden en werknemers elkaar?
 • Accepteren de managers en leidinggevenden hun rol in het verbeteren van de veiligeheid en gezondheid op de werkvloer?
 • Levert de organisatie voldoende medewerking om de veiligheidscultuur te verbeteren? Bijvoorbeeld tijd voor training en uitvoeren van verbeteracties?

Plan van aanpak

Er wordt eerst begonnen met het vaststellen van de huidige situatie. Door het afnemen van interviews wordt geïnventariseerd hoe er tegen veiligheid veiligheid wordt aangekeken, welke bewustwording, risico-inzicht, vaardigheden en kennis er is op het gebied van veiligheidsleiderschap en gedrag.  Aan de hand daarvan wordt de inhoud van het trainingsprogramma opgesteld en specifieke accenten gelegd en doelen gesteld.

Met een kleine groep betrokken medewerkers, van werkvloer tot en met het management, wordt een safety team gecreëerd en worden de vooruitgang gemonitord en bijvoorbeeld de volgende onderwerpen besproken;

 • De invloed van gedrag en leiderschap op de veiligheidsprestaties van de organisatie
 • Onderzoek naar het draagvlak en ondersteuning voor het veiligheidsgedrag programma
 • Identificeren van activiteiten en taken met ‘Risicovol’ gedrag
 • Manieren ontwikkelen om veiligheidsgedrag te meten
 • Het motiveren en trainen van werknemers op veilig gedrag
 • Vaststellen van een gedragscode
 • Realistische maar uitdagende doelen voor verbetering bedenken en behalen
 • Observaties uitvoeren en de resultaten delen met alle medewerkers
 • Zorg dragen dat de werknemers betrokken blijven bij het programma door opbouwende feedback op ongewenst gedrag en complimenten geven voor gewenst gedrag
 • De verkregen informatie gebruiken om de veiligheidsprestaties en cultuur verder te verbeteren

Neem vrijblijvend contact op

Ik ondersteun je graag bij het stap-voor-stap uitzetten van een roadmap om de veiligheidscultuur effectief en duurzaam te verbeteren op gebied van veiligheid, gezondheid en kwaliteit. Door aan te sluiten bij wat er al is en samen de stappen te nemen waar de organisatie naar toe wil.

Gedurende een traject van minimaal 12 maanden ben ik jouw partner en help ik je om in actie te komen, kwaliteit te leveren, de veiligheid te verbeteren en dit te borgen in duurzame groei.

Stuur een email naar info@attitudeatwork.nl in en ik reageer zo snel mogelijk.